PW#2 Bitfinex!Jak kupić walutę Planet-referral code NkqFXVp1R. Rejestracja!Airqino! Atmotube PROPolecam swój link referencyjny jeżeli chcesz kupic w na giełdzie BITFINEX walutę PLANET
https://bitfinex.com/?refcode=NkqFXVp1R
referal code NkqFXVp1R

Uwaga do filmu dla kupujących:
Jeżeli chcesz sprzedać/kupić teraz to ustaw MARKET (zamiast Limit)

Obejrzyj moje inne filmy dotyczące PlanetWatch.

Przydatne linki dotyczące PlanetWatch!

PlanetWatch – Overview – ALL GUIDES from PlanetWatchers

jeżeli chcesz kupic sensor:
Purchase Awair Element https://amzn.to/3yQI8vM
Purchase Atmotube Pro https://amzn.to/2TgrpU1

oficjalna strona:
https://www.planetwatch.io/

Here is the list of approved devices atm,
Lista zatwierdzonych urządzeń, które można podpiąć pod PlanetWatch:
Type 1: AirQino
Type 2: Not announced yet
Type 3: Sensedge Mini from Kaiterra
Type 4: Atmotube Pro & Awair Element

Szacunkowe ceny na liscie oczekujacych od PlanetWatch (informacje z PlanetWatch) :
Type 1: AirQino -Price ~€1647 VAT incl

Type 2: Not announced yet

Type 3: Sensedge Mini from Kaiterra ~€600 VAT incl, not sure if it’s the final price but it’s the price I know as of now.

Type 4: Atmotube Pro & Awair Element

AirQino is type 1 – Price ~€1647 VAT incl, you need to buy a license first, to get a spot on the waiting list to buy the device. PW will send you email once your device is purchasable. Probably in Dec/Jan if buying licenses today

If looking to buy sensors, type 1 and 3 you have to buy license to get in line (type 1 – dec/Jan probable next batch, type 3 – Oct/Nov probable next batch) , type 2 not yet available and type 4 you have to check manufacturer website or retailers (Atmotube Pro & Awair Element). Awair Element is yet to be onboarded for rewards.

giełda gdzie jest jest do kupienia waluta PLANET
Bitmart Exchange https://www.bitmart.com/en?r=nKHpCj

Kurs waluty:
PlanetWatch Price https://www.coingecko.com/en/coins/planetwatch

Obejrzyj inne moje filmy dotyczące zarabiania na hotspotach – Helium HNT
Użyj linku i kodu poniżej, aby zamówić własny Full Hotspot Linxdot Helium (używając linku i kodu będziesz mógł go zakupić z rabatem)
https://store.linxdot.com/?ref=gcwmo0kd11

Uzyj kodu aby dostać rabat
Coupon Code: ZDZTech

Masz pytania
napisz na zdztechnology@gmail.com
Dołącz do mojej grupy na telegramie:
https://t.me/ZDZTech_Helium
https://t.me/ZDZtech_Planetwatch

Awair Element Indoor Air Quality Monitor – AQM8002A
Atmotube Pro Portable Air Quality Monitor [PM1, PM2.5, PM10, VOCs, Temperature, Humidity and Barometric Pressure Sensor]

#Airqino #Atmotube PRO #planetwatch polska #ZDZ Tech # ZDZTech
#helium #bobcatminer300 #30dayheliumminingresults #hntmining #heliumhnt miningprofitability #heliumhotspotminer #heliumhotspotantenna #heliumhotspotprofitability #heliumhntpriceprediction #$5200heliumminer #heliumminer #hntminer #30day heliumminingprofits #bobcatminerprofits #heliumminerearnings #heliumminingprofitability #syncrobitminerreview #helium #30dayhnt miningresults #hntmining30days #heliummining30days
#ZDZ Tech #ZDZ-Tech #ZDZTch # ZDTech #Ztech # Z-Tech

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności) Żadna z informacji zawartych na ZDZTehc oraz materiałach przedstawianych na You Tube nie jest “rekomendacją inwestycyjną” ani poleceniem. Każdy post oraz udostępniony materiał, jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że to rynek ma zawsze rację, i to on weryfikuje nasze spojrzenie. Ograniczaj ryzyko w celu ograniczenia strat. Przedstawiony materiał ani w całości ani w części nie stanowi „ rekomendacji” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporzadzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywe 2003/6/WE Parlamnetu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporzadzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 Kwietnia 2016r. uzupelniajace dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE u odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Nie nalezy go też traktować jako doradztwa inwestycyjnego. Zawarte w servisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Related Posts