ວິທີຕັ້ງການຊື້ຂາຍແບບ P2P ໃນ Binance ແລະ ພ້ອມທັງຖອນ $300 ເຂົ້າທະນະຄານ @Bitcoin LAOSຮັບສ່ວນຫລຸດໄປເລີຍ 20% ໃນທຸກຮູບແບບການເທຣດຂອງ Binance ເມື່ອສະໝັກຕາມລິ້ງນີ້.
https://www.binance.me/en/register?ref=SS7K0JNT
ສາມາດໂອນເງິນ ຫລື ຖອນເງິນເຂົ້້າທະນະຄານລາວໄດ້ແທ້ບໍ່?
Link: https://youtu.be/JiTFQ5xf530

ສາມາດຮ່ວມກຸ່ມກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້: https://bit.ly/2QqgXnM
YouTube https://bit.ly/31vGRgo
Telegram: https://t.me/legitwebsite2

📱+856 2077891432

Related Posts